Upoznajte CNCLAB tim

John Allitto
Hikmet Kurbegović
Generalni direktor
 
Amer Škiljan
Damir KadirićIzvršni direktor
damir.kadiric@cnclab.ba
Haris Turudić
Ajdin Mezetović
Direktor sektora proizvodnje
 ajdin.mezetovic@cnclab.ba
Amina Kurbegović
Amina Kurbegović
Referentica financijskih poslova
aminak@cnclab.ba